Arabiska för göra sjuk

3awwaha
ﻋَﻮَّﻩَ
göra sjuk – dåtid han
yu3awwihu
ﻳُﻌَﻮِّﻩُ
göra sjuk – nutid han

Det arabiska verbet för att göra sjuk skrivs ﻋَﻮَّﻩَ och uttalas 3awwaha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻮِّﻩُ och uttalas yu3awwihu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra sjuk består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra sjuk

Alla bokstäver i göra sjuk

ﻋَﻮَّﻩَ
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
ayn
3
waw
w
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för göra sjuk består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻮَّﻩَ och uttalas 3awwaha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för göra sjuk

fa33ala blir 3awwaha

Vi har sett att det arabiska ordet för göra sjuk skrivs ﻋَﻮَّﻩَ och uttalas 3awwaha. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, w och h, blir ordet 3awwaha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som göra sjuk

Böjningsformer av göra sjuk

dåtid
nutid
han
3awwaha
ﻋَﻮَّﻩَ
han - dåtid
yu3awwihu
ﻳُﻌَﻮِّﻩُ
han - nutid
hon
3awwahat
ﻋَﻮَّﻫَﺖ
hon - dåtid
tu3awwihu
ﺗُﻌَﻮِّﻩُ
hon - nutid
jag
3awwahtu
ﻋَﻮَّﻫﺖُ
jag - dåtid
'u3awwihu
ﺃُﻋَﻮِّﻩُ
jag - nutid