Arabiska för spridd

shatiit
ﺷَﺘِﻴﺖ
spridd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för spridd uttalas shatiit och skrivs ﺷَﺘِﻴﺖ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spridd består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ta som skrivs och uttalas t och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spridd

Alla bokstäver i spridd

ﺷَﺘِﻴﺖ
ﺷـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﺖ
 
ﺷـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﺖ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
shin
sh
ta
t
ya
y
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för spridd består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺘِﻴﺖ och uttalas shatiit.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver