Arabiska för sprida

shatta
ﺷَﺖَّ
sprida – dåtid han
yashittu
ﻳَﺸِﺖُّ
sprida – nutid han

Det arabiska verbet för att sprida skrivs ﺷَﺖَّ och uttalas shatta i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸِﺖُّ och uttalas yashittu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sprida består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ta som skrivs och uttalas t och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sprida

Alla bokstäver i sprida

ﺷَﺖَّ
ﺷـ
ـﺖ
 
ﺷـ
ـﺖ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
shin
sh
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för sprida består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﺖَّ och uttalas shatta.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av sprida

dåtid
nutid
han
shatta
ﺷَﺖَّ
han - dåtid
yashittu
ﻳَﺸِﺖُّ
han - nutid
hon
shattat
ﺷَﺘَّﺖ
hon - dåtid
tashittu
ﺗَﺸِﺖُّ
hon - nutid
jag
shatattu
ﺷَﺘَﺖُّ
jag - dåtid
'ashittu
ﺃَﺷِﺖُّ
jag - nutid