Arabiska för observera

3aayana
ﻋَﺎﻳَﻦَ
observera – dåtid han
yu3aayinu
ﻳُﻌَﺎﻳِﻦُ
observera – nutid han

Det arabiska verbet för att observera skrivs ﻋَﺎﻳَﻦَ och uttalas 3aayana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﺎﻳِﻦُ och uttalas yu3aayinu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet observera består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ya som skrivs och uttalas y och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med observera

Alla bokstäver i observera

ﻋَﺎﻳَﻦَ
ﻋـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ayn
3
alef
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för observera består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﻳَﻦَ och uttalas 3aayana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för observera

faa3ala blir 3aayana

Vi har sett att det arabiska ordet för observera skrivs ﻋَﺎﻳَﻦَ och uttalas 3aayana. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är 3, y och n, blir ordet 3aayana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som observera

Böjningsformer av observera

dåtid
nutid
han
3aayana
ﻋَﺎﻳَﻦَ
han - dåtid
yu3aayinu
ﻳُﻌَﺎﻳِﻦُ
han - nutid
hon
3aayanat
ﻋَﺎﻳَﻨَﺖ
hon - dåtid
tu3aayinu
ﺗُﻌَﺎﻳِﻦُ
hon - nutid
jag
3aayantu
ﻋَﺎﻳَﻨﺖُ
jag - dåtid
'u3aayinu
ﺃُﻋَﺎﻳِﻦُ
jag - nutid