Arabiska för förkastad

khalii3
ﺧَﻠِﻴﻊ
förkastad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förkastad uttalas khalii3 och skrivs ﺧَﻠِﻴﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns förkastad i:

khula3aa'
ﺧُﻠَﻌَﺎﺀ
förkastad – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förkastad består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förkastad

Alla bokstäver i förkastad

ﺧَﻠِﻴﻊ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
kha
kh
lam
l
ya
y
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för förkastad består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻠِﻴﻊ och uttalas khalii3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver