Arabiska för röra, sondera

jassa
ﺟَﺲَّ
röra, sondera – dåtid han
yajussu
ﻳَﺠُﺲُّ
röra, sondera – nutid han

Det arabiska verbet för att röra, sondera skrivs ﺟَﺲَّ och uttalas jassa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺠُﺲُّ och uttalas yajussu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet röra, sondera består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, sin som skrivs och uttalas s och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med röra, sondera

Alla bokstäver i röra, sondera

ﺟَﺲَّ
ﺟـ
ـﺲ
 
ﺟـ
ـﺲ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
jim
j
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för röra, sondera består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺟَﺲَّ och uttalas jassa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av röra, sondera

dåtid
nutid
han
jassa
ﺟَﺲَّ
han - dåtid
yajussu
ﻳَﺠُﺲُّ
han - nutid
hon
jassat
ﺟَﺴَّﺖ
hon - dåtid
tajussu
ﺗَﺠُﺲُّ
hon - nutid
jag
jasastu
ﺟَﺴَﺴﺖُ
jag - dåtid
'ajussu
ﺃَﺟُﺲُّ
jag - nutid