Arabiska för tygel

zimaam
ﺯِﻣَﺎﻡ
tygel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tygel uttalas zimaam och skrivs ﺯِﻣَﺎﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tygel består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tygel

Alla bokstäver i tygel

ﺯِﻣَﺎﻡ
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺎ
 
ـﺰ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
zayn
z
mim
m
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för tygel består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯِﻣَﺎﻡ och uttalas zimaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver