Arabiska för när

mataa
ﻣَﺘَﻰ
när –

Det arabiska ordet för när uttalas mataa och skrivs ﻣَﺘَﻰ.

Om ljudfilerna
Kategori: frågeord

Så används ordet när

Alla bokstäver i när

ﻣَﺘَﻰ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻰ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻰ
 
mim
m
ta
t
a
 
 
Det arabiska ordet för när består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻣَﺘَﻰ och uttalas mataa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver