Arabiska för föraktad, undergiven

dhaliil
ﺫَﻟِﻴﻞ
föraktad, undergiven – maskulinum singular

Det arabiska ordet för föraktad, undergiven uttalas dhaliil och skrivs ﺫَﻟِﻴﻞ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet föraktad, undergiven består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med föraktad, undergiven

Alla bokstäver i föraktad, undergiven

ﺫَﻟِﻴﻞ
ﻟـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﻟـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ـﺬ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
dhal
dh
lam
l
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för föraktad, undergiven består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫَﻟِﻴﻞ och uttalas dhaliil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver