Arabiska för foglig

dhaluul
ﺫَﻟُﻮﻝ
foglig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för foglig uttalas dhaluul och skrivs ﺫَﻟُﻮﻝ.

Förutom grundformen finns foglig i:

dhaluula
ﺫَﻟُﻮﻟَﺔ
foglig – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet foglig består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med foglig

Alla bokstäver i foglig

ﺫَﻟُﻮﻝ
ﻟـ
ـﻮ
 
ﻟـ
ـﻮ
 
ـﺬ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
dhal
dh
lam
l
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för foglig består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫَﻟُﻮﻝ och uttalas dhaluul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver