Arabiska för svaghet, trötthet

khawar
ﺧَﻮَﺭ
svaghet, trötthet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för svaghet, trötthet uttalas khawar och skrivs ﺧَﻮَﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet svaghet, trötthet består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med svaghet, trötthet

Alla bokstäver i svaghet, trötthet

ﺧَﻮَﺭ
ﺧـ
ـﻮ
 
ﺧـ
ـﻮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﻮ
ـﺮ
 
kha
kh
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för svaghet, trötthet består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻮَﺭ och uttalas khawar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver