Arabiska för råmande

khuwaar
ﺧُﻮَﺍﺭ
råmande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för råmande uttalas khuwaar och skrivs ﺧُﻮَﺍﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet råmande består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med råmande

Alla bokstäver i råmande

ﺧُﻮَﺍﺭ
ﺧـ
ـﻮ
 
ﺧـ
ـﻮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﻮ
ـﺎ
ـﺮ
 
kha
kh
waw
w
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för råmande består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧُﻮَﺍﺭ och uttalas khuwaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver