Böjningsformer av verbet 'att vara sjuk, vara bristfällig'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'a3tallu
أَعتَلُّ
jag - nutid
'i3talltu
إِعتَلّتُ
jag - dåtid
'a3talil
أَعتَلِل
jag - subjunktiv
'a3talil
أَعتَلِل
jag - jussiv
du (m)
ta3tallu
تَعتَلُّ
du (m) - nutid
'i3tallta
إِعتَلّتَ
du (m) - dåtid
ta3talil
تَعتَلِل
du (m) - subjunktiv
ta3talil
تَعتَلِل
du (m) - jussiv
du (f)
ta3talliina
تَعتَلِّينَ
du (f) - nutid
'i3tallti
إِعتَلّتِ
du (f) - dåtid
ta3talilii
تَعتَلِلِي
du (f) - subjunktiv
ta3talilii
تَعتَلِلِي
du (f) - jussiv
han
ya3tallu
يَعتَلُّ
han - nutid
'i3talla
إِعتَلَّ
han - dåtid
ya3talil
يَعتَلِل
han - subjunktiv
ya3talil
يَعتَلِل
han - jussiv
hon
ta3tallu
تَعتَلُّ
hon - nutid
'i3tallat
إِعتَلَّت
hon - dåtid
ta3talil
تَعتَلِل
hon - subjunktiv
ta3talil
تَعتَلِل
hon - jussiv
vi
na3tallu
نَعتَلُّ
vi - nutid
'i3tallnaa
إِعتَلّنَا
vi - dåtid
na3talil
نَعتَلِل
vi - subjunktiv
na3talil
نَعتَلِل
vi - jussiv
ni (m)
ta3talluuna
تَعتَلُّونَ
ni (m) - nutid
'i3talltum
إِعتَلّتُم
ni (m) - dåtid
ta3taliluu
تَعتَلِلُوا
ni (m) - subjunktiv
ta3taliluu
تَعتَلِلُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
ta3tallna
تَعتَلّنَ
ni (f) - nutid
'i3talltunna
إِعتَلّتُنَّ
ni (f) - dåtid
ta3talilna
تَعتَلِلنَ
ni (f) - subjunktiv
ta3talilna
تَعتَلِلنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
ya3talluuna
يَعتَلُّونَ
de (m) - nutid
'i3talluu
إِعتَلُّوا
de (m) - dåtid
ya3taliluu
يَعتَلِلُوا
de (m) - subjunktiv
ya3taliluu
يَعتَلِلُوا
de (m) - jussiv
de (f)
ya3tallna
يَعتَلّنَ
de (f) - nutid
'i3tallna
إِعتَلّنَ
de (f) - dåtid
ya3talilna
يَعتَلِلنَ
de (f) - subjunktiv
ya3talilna
يَعتَلِلنَ
de (f) - jussiv
ni två
ta3tallaani
تَعتَلَّانِ
ni två - nutid
'i3talltumaa
إِعتَلّتُمَا
ni två - dåtid
ta3talilaa
تَعتَلِلَا
ni två - subjunktiv
ta3talilaa
تَعتَلِلَا
ni två - jussiv
de två (m)
ya3tallaani
يَعتَلَّانِ
de två (m) - nutid
'i3tallaa
إِعتَلَّا
de två (m) - dåtid
ya3talilaa
يَعتَلِلَا
de två (m) - subjunktiv
ya3talilaa
يَعتَلِلَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
ta3tallaani
تَعتَلَّانِ
de två (f) - nutid
'i3tallataa
إِعتَلَّتَا
de två (f) - dåtid
ta3talilaa
تَعتَلِلَا
de två (f) - subjunktiv
ta3talilaa
تَعتَلِلَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.