Arabiska för vara bristfällig, vara sjuk

i3talla
ﺍِﻋﺘَﻞَّ
vara bristfällig, vara sjuk – dåtid han
ya3tallu
ﻳَﻌﺘَﻞُّ
vara bristfällig, vara sjuk – nutid han

Det arabiska verbet för att vara bristfällig, vara sjuk skrivs ﺍِﻋﺘَﻞَّ och uttalas i3talla i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﺘَﻞُّ och uttalas ya3tallu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara bristfällig, vara sjuk består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara bristfällig, vara sjuk

Alla bokstäver i vara bristfällig, vara sjuk

ﺍِﻋﺘَﻞَّ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻞ
 
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
ayn
3
ta
t
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för vara bristfällig, vara sjuk består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻋﺘَﻞَّ och uttalas i3talla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara bristfällig, vara sjuk

dåtid
nutid
han
i3talla
ﺍِﻋﺘَﻞَّ
han - dåtid
ya3tallu
ﻳَﻌﺘَﻞُّ
han - nutid
hon
i3tallat
ﺍِﻋﺘَﻠَّﺖ
hon - dåtid
ta3tallu
ﺗَﻌﺘَﻞُّ
hon - nutid
jag
i3talltu
ﺍِﻋﺘَﻠّﺖُ
jag - dåtid
'a3tallu
ﺃَﻋﺘَﻞُّ
jag - nutid