Arabiska för lagra spannmål

shawwana
ﺷَﻮَّﻥَ
lagra spannmål – dåtid han
yushawwinu
ﻳُﺸَﻮِّﻥُ
lagra spannmål – nutid han

Det arabiska verbet för att lagra spannmål skrivs ﺷَﻮَّﻥَ och uttalas shawwana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺸَﻮِّﻥُ och uttalas yushawwinu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lagra spannmål består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, waw som skrivs och uttalas w och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lagra spannmål

Alla bokstäver i lagra spannmål

ﺷَﻮَّﻥَ
ﺷـ
ـﻮ
 
ﺷـ
ـﻮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
shin
sh
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för lagra spannmål består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﻮَّﻥَ och uttalas shawwana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av lagra spannmål

dåtid
nutid
han
shawwana
ﺷَﻮَّﻥَ
han - dåtid
yushawwinu
ﻳُﺸَﻮِّﻥُ
han - nutid
hon
shawwanat
ﺷَﻮَّﻧَﺖ
hon - dåtid
tushawwinu
ﺗُﺸَﻮِّﻥُ
hon - nutid
jag
shawwantu
ﺷَﻮَّﻧﺖُ
jag - dåtid
'ushawwinu
ﺃُﺷَﻮِّﻥُ
jag - nutid