Böjningsformer av verbet 'att stänga'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'uDabbibu
أُضَبِّبُ
jag - nutid
Dabbabtu
ضَبَّبتُ
jag - dåtid
'uDabbib
أُضَبِّب
jag - subjunktiv
'uDabbib
أُضَبِّب
jag - jussiv
du (m)
tuDabbibu
تُضَبِّبُ
du (m) - nutid
Dabbabta
ضَبَّبتَ
du (m) - dåtid
tuDabbib
تُضَبِّب
du (m) - subjunktiv
tuDabbib
تُضَبِّب
du (m) - jussiv
du (f)
tuDabbibiina
تُضَبِّبِينَ
du (f) - nutid
Dabbabti
ضَبَّبتِ
du (f) - dåtid
tuDabbibii
تُضَبِّبِي
du (f) - subjunktiv
tuDabbibii
تُضَبِّبِي
du (f) - jussiv
han
yuDabbibu
يُضَبِّبُ
han - nutid
Dabbaba
ضَبَّبَ
han - dåtid
yuDabbib
يُضَبِّب
han - subjunktiv
yuDabbib
يُضَبِّب
han - jussiv
hon
tuDabbibu
تُضَبِّبُ
hon - nutid
Dabbabat
ضَبَّبَت
hon - dåtid
tuDabbib
تُضَبِّب
hon - subjunktiv
tuDabbib
تُضَبِّب
hon - jussiv
vi
nuDabbibu
نُضَبِّبُ
vi - nutid
Dabbabnaa
ضَبَّبنَا
vi - dåtid
nuDabbib
نُضَبِّب
vi - subjunktiv
nuDabbib
نُضَبِّب
vi - jussiv
ni (m)
tuDabbibuuna
تُضَبِّبُونَ
ni (m) - nutid
Dabbabtum
ضَبَّبتُم
ni (m) - dåtid
tuDabbibuu
تُضَبِّبُوا
ni (m) - subjunktiv
tuDabbibuu
تُضَبِّبُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tuDabbibna
تُضَبِّبنَ
ni (f) - nutid
Dabbabtunna
ضَبَّبتُنَّ
ni (f) - dåtid
tuDabbibna
تُضَبِّبنَ
ni (f) - subjunktiv
tuDabbibna
تُضَبِّبنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yuDabbibuuna
يُضَبِّبُونَ
de (m) - nutid
Dabbabuu
ضَبَّبُوا
de (m) - dåtid
yuDabbibuu
يُضَبِّبُوا
de (m) - subjunktiv
yuDabbibuu
يُضَبِّبُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yuDabbibna
يُضَبِّبنَ
de (f) - nutid
Dabbabna
ضَبَّبنَ
de (f) - dåtid
yuDabbibna
يُضَبِّبنَ
de (f) - subjunktiv
yuDabbibna
يُضَبِّبنَ
de (f) - jussiv
ni två
tuDabbibaani
تُضَبِّبَانِ
ni två - nutid
Dabbabtumaa
ضَبَّبتُمَا
ni två - dåtid
tuDabbibaa
تُضَبِّبَا
ni två - subjunktiv
tuDabbibaa
تُضَبِّبَا
ni två - jussiv
de två (m)
yuDabbibaani
يُضَبِّبَانِ
de två (m) - nutid
Dabbabaa
ضَبَّبَا
de två (m) - dåtid
yuDabbibaa
يُضَبِّبَا
de två (m) - subjunktiv
yuDabbibaa
يُضَبِّبَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tuDabbibaani
تُضَبِّبَانِ
de två (f) - nutid
Dabbabataa
ضَبَّبَتَا
de två (f) - dåtid
tuDabbibaa
تُضَبِّبَا
de två (f) - subjunktiv
tuDabbibaa
تُضَبِّبَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.