Arabiska för vördnad

'ijlaal
ﺇِﺟﻠَﺎﻝ
vördnad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vördnad uttalas 'ijlaal och skrivs ﺇِﺟﻠَﺎﻝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vördnad består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vördnad

Alla bokstäver i vördnad

ﺇِﺟﻠَﺎﻝ
ﺟـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alif hamza
'
jim
j
lam
l
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för vördnad består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﺟﻠَﺎﻝ och uttalas 'ijlaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver