Arabiska för viktig

jalal
ﺟَﻠَﻞ
viktig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för viktig uttalas jalal och skrivs ﺟَﻠَﻞ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet viktig består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med viktig

Alla bokstäver i viktig

ﺟَﻠَﻞ
ﺟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﺟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
jim
j
lam
l
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för viktig består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﻠَﻞ och uttalas jalal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver