Arabiska för tiggare

shaHHaadh
ﺷَﺤَّﺎﺫ
tiggare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tiggare uttalas shaHHaadh och skrivs ﺷَﺤَّﺎﺫ.

Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tiggare består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, Ha som skrivs och uttalas H och dhal som skrivs och uttalas dh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tiggare

Alla bokstäver i tiggare

ﺷَﺤَّﺎﺫ
ﺷـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ـﺬ
 
shin
sh
Ha
H
alef
dhal
dh
 
 
Det arabiska ordet för tiggare består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺤَّﺎﺫ och uttalas shaHHaadh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver