Böjningsformer av verbet 'att vända sig om'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'atalaffatu
أَتَلَفَّتُ
jag - nutid
talaffattu
تَلَفَّتُّ
jag - dåtid
'atalaffat
أَتَلَفَّت
jag - subjunktiv
'atalaffat
أَتَلَفَّت
jag - jussiv
du (m)
tatalaffatu
تَتَلَفَّتُ
du (m) - nutid
talaffatta
تَلَفَّتَّ
du (m) - dåtid
tatalaffat
تَتَلَفَّت
du (m) - subjunktiv
tatalaffat
تَتَلَفَّت
du (m) - jussiv
du (f)
tatalaffatiina
تَتَلَفَّتِينَ
du (f) - nutid
talaffatti
تَلَفَّتِّ
du (f) - dåtid
tatalaffatii
تَتَلَفَّتِي
du (f) - subjunktiv
tatalaffatii
تَتَلَفَّتِي
du (f) - jussiv
han
yatalaffatu
يَتَلَفَّتُ
han - nutid
talaffata
تَلَفَّتَ
han - dåtid
yatalaffat
يَتَلَفَّت
han - subjunktiv
yatalaffat
يَتَلَفَّت
han - jussiv
hon
tatalaffatu
تَتَلَفَّتُ
hon - nutid
talaffatat
تَلَفَّتَت
hon - dåtid
tatalaffat
تَتَلَفَّت
hon - subjunktiv
tatalaffat
تَتَلَفَّت
hon - jussiv
vi
natalaffatu
نَتَلَفَّتُ
vi - nutid
talaffatnaa
تَلَفَّتنَا
vi - dåtid
natalaffat
نَتَلَفَّت
vi - subjunktiv
natalaffat
نَتَلَفَّت
vi - jussiv
ni (m)
tatalaffatuuna
تَتَلَفَّتُونَ
ni (m) - nutid
talaffattum
تَلَفَّتُّم
ni (m) - dåtid
tatalaffatuu
تَتَلَفَّتُوا
ni (m) - subjunktiv
tatalaffatuu
تَتَلَفَّتُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tatalaffatna
تَتَلَفَّتنَ
ni (f) - nutid
talaffattunna
تَلَفَّتُّنَّ
ni (f) - dåtid
tatalaffatna
تَتَلَفَّتنَ
ni (f) - subjunktiv
tatalaffatna
تَتَلَفَّتنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yatalaffatuuna
يَتَلَفَّتُونَ
de (m) - nutid
talaffatuu
تَلَفَّتُوا
de (m) - dåtid
yatalaffatuu
يَتَلَفَّتُوا
de (m) - subjunktiv
yatalaffatuu
يَتَلَفَّتُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yatalaffatna
يَتَلَفَّتنَ
de (f) - nutid
talaffatna
تَلَفَّتنَ
de (f) - dåtid
yatalaffatna
يَتَلَفَّتنَ
de (f) - subjunktiv
yatalaffatna
يَتَلَفَّتنَ
de (f) - jussiv
ni två
tatalaffataani
تَتَلَفَّتَانِ
ni två - nutid
talaffattumaa
تَلَفَّتُّمَا
ni två - dåtid
tatalaffataa
تَتَلَفَّتَا
ni två - subjunktiv
tatalaffataa
تَتَلَفَّتَا
ni två - jussiv
de två (m)
yatalaffataani
يَتَلَفَّتَانِ
de två (m) - nutid
talaffataa
تَلَفَّتَا
de två (m) - dåtid
yatalaffataa
يَتَلَفَّتَا
de två (m) - subjunktiv
yatalaffataa
يَتَلَفَّتَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tatalaffataani
تَتَلَفَّتَانِ
de två (f) - nutid
talaffatataa
تَلَفَّتَتَا
de två (f) - dåtid
tatalaffataa
تَتَلَفَّتَا
de två (f) - subjunktiv
tatalaffataa
تَتَلَفَّتَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.