Arabiska för vända sig om

talaffata
ﺗَﻠَﻔَّﺖَ
vända sig om – dåtid han
yatalaffatu
ﻳَﺘَﻠَﻔَّﺖُ
vända sig om – nutid han

Det arabiska verbet för att vända sig om skrivs ﺗَﻠَﻔَّﺖَ och uttalas talaffata i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻠَﻔَّﺖُ och uttalas yatalaffatu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet vända sig om

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vända sig om består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, fa som skrivs och uttalas f och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vända sig om

Alla bokstäver i vända sig om

ﺗَﻠَﻔَّﺖَ
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻔـ
ـﺖ
 
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻔـ
ـﺖ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
ta
t
lam
l
fa
f
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för vända sig om består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻠَﻔَّﺖَ och uttalas talaffata.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vända sig om

tafa33ala blir talaffata

Vi har sett att det arabiska ordet för vända sig om skrivs ﺗَﻠَﻔَّﺖَ och uttalas talaffata. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är l, f och t, blir ordet talaffata.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vända sig om

Böjningsformer av vända sig om

dåtid
nutid
han
talaffata
ﺗَﻠَﻔَّﺖَ
han - dåtid
yatalaffatu
ﻳَﺘَﻠَﻔَّﺖُ
han - nutid
hon
talaffatat
ﺗَﻠَﻔَّﺘَﺖ
hon - dåtid
tatalaffatu
ﺗَﺘَﻠَﻔَّﺖُ
hon - nutid
jag
talaffattu
ﺗَﻠَﻔَّﺖُّ
jag - dåtid
'atalaffatu
ﺃَﺗَﻠَﻔَّﺖُ
jag - nutid