Böjningsformer av verbet 'att känna smärta, lida'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'atawajja3u
أَتَوَجَّعُ
jag - nutid
tawajja3tu
تَوَجَّعتُ
jag - dåtid
'atawajja3
أَتَوَجَّع
jag - subjunktiv
'atawajja3
أَتَوَجَّع
jag - jussiv
du (m)
tatawajja3u
تَتَوَجَّعُ
du (m) - nutid
tawajja3ta
تَوَجَّعتَ
du (m) - dåtid
tatawajja3
تَتَوَجَّع
du (m) - subjunktiv
tatawajja3
تَتَوَجَّع
du (m) - jussiv
du (f)
tatawajja3iina
تَتَوَجَّعِينَ
du (f) - nutid
tawajja3ti
تَوَجَّعتِ
du (f) - dåtid
tatawajja3ii
تَتَوَجَّعِي
du (f) - subjunktiv
tatawajja3ii
تَتَوَجَّعِي
du (f) - jussiv
han
yatawajja3u
يَتَوَجَّعُ
han - nutid
tawajja3a
تَوَجَّعَ
han - dåtid
yatawajja3
يَتَوَجَّع
han - subjunktiv
yatawajja3
يَتَوَجَّع
han - jussiv
hon
tatawajja3u
تَتَوَجَّعُ
hon - nutid
tawajja3at
تَوَجَّعَت
hon - dåtid
tatawajja3
تَتَوَجَّع
hon - subjunktiv
tatawajja3
تَتَوَجَّع
hon - jussiv
vi
natawajja3u
نَتَوَجَّعُ
vi - nutid
tawajja3naa
تَوَجَّعنَا
vi - dåtid
natawajja3
نَتَوَجَّع
vi - subjunktiv
natawajja3
نَتَوَجَّع
vi - jussiv
ni (m)
tatawajja3uuna
تَتَوَجَّعُونَ
ni (m) - nutid
tawajja3tum
تَوَجَّعتُم
ni (m) - dåtid
tatawajja3uu
تَتَوَجَّعُوا
ni (m) - subjunktiv
tatawajja3uu
تَتَوَجَّعُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tatawajja3na
تَتَوَجَّعنَ
ni (f) - nutid
tawajja3tunna
تَوَجَّعتُنَّ
ni (f) - dåtid
tatawajja3na
تَتَوَجَّعنَ
ni (f) - subjunktiv
tatawajja3na
تَتَوَجَّعنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yatawajja3uuna
يَتَوَجَّعُونَ
de (m) - nutid
tawajja3uu
تَوَجَّعُوا
de (m) - dåtid
yatawajja3uu
يَتَوَجَّعُوا
de (m) - subjunktiv
yatawajja3uu
يَتَوَجَّعُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yatawajja3na
يَتَوَجَّعنَ
de (f) - nutid
tawajja3na
تَوَجَّعنَ
de (f) - dåtid
yatawajja3na
يَتَوَجَّعنَ
de (f) - subjunktiv
yatawajja3na
يَتَوَجَّعنَ
de (f) - jussiv
ni två
tatawajja3aani
تَتَوَجَّعَانِ
ni två - nutid
tawajja3tumaa
تَوَجَّعتُمَا
ni två - dåtid
tatawajja3aa
تَتَوَجَّعَا
ni två - subjunktiv
tatawajja3aa
تَتَوَجَّعَا
ni två - jussiv
de två (m)
yatawajja3aani
يَتَوَجَّعَانِ
de två (m) - nutid
tawajja3aa
تَوَجَّعَا
de två (m) - dåtid
yatawajja3aa
يَتَوَجَّعَا
de två (m) - subjunktiv
yatawajja3aa
يَتَوَجَّعَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tatawajja3aani
تَتَوَجَّعَانِ
de två (f) - nutid
tawajja3ataa
تَوَجَّعَتَا
de två (f) - dåtid
tatawajja3aa
تَتَوَجَّعَا
de två (f) - subjunktiv
tatawajja3aa
تَتَوَجَّعَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.