Arabiska för koka, sjuda

Tahaa
ﻃَﻬَﺎ
koka, sjuda – dåtid han
yaThuu
ﻳَﻄﻬُﻮ
koka, sjuda – nutid han

Det arabiska verbet för att koka, sjuda skrivs ﻃَﻬَﺎ och uttalas Tahaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻄﻬُﻮ och uttalas yaThuu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet koka, sjuda består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ha som skrivs och uttalas h och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i koka, sjuda

ﻃَﻬَﺎ
ﻃـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
 
Ta
T
ha
h
alef
 
 
Det arabiska ordet för koka, sjuda består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻃَﻬَﺎ och uttalas Tahaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av koka, sjuda

dåtid
nutid
han
Tahaa
ﻃَﻬَﺎ
han - dåtid
yaThuu
ﻳَﻄﻬُﻮ
han - nutid
hon
Tahat
ﻃَﻬَﺖ
hon - dåtid
taThuu
ﺗَﻄﻬُﻮ
hon - nutid
jag
Tahawtu
ﻃَﻬَﻮﺕُ
jag - dåtid
'aThuu
ﺃَﻃﻬُﻮ
jag - nutid