Arabiska för slösare, spridare

mubaddid
ﻣُﺒَﺪِّﺩ
slösare, spridare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för slösare, spridare uttalas mubaddid och skrivs ﻣُﺒَﺪِّﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slösare, spridare består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slösare, spridare

Alla bokstäver i slösare, spridare

ﻣُﺒَﺪِّﺩ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺪ
ـﺪ
 
mim
m
beh
b
dal
d
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för slösare, spridare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺒَﺪِّﺩ och uttalas mubaddid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver