Arabiska för krossad

muhashsham
ﻣُﻬَﺸَّﻢ
krossad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för krossad uttalas muhashsham och skrivs ﻣُﻬَﺸَّﻢ.

Förutom grundformen finns krossad i:

muhashshama
ﻣُﻬَﺸَّﻤَﺔ
krossad – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet krossad

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet krossad består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, shin som skrivs och uttalas sh och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med krossad

Alla bokstäver i krossad

ﻣُﻬَﺸَّﻢ
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺸـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺸـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
ha
h
shin
sh
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för krossad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻬَﺸَّﻢ och uttalas muhashsham.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver