Arabiska för klamra fast

shabitha
ﺷَﺒِﺚَ
klamra fast – dåtid han
yashbathu
ﻳَﺸﺒَﺚُ
klamra fast – nutid han

Det arabiska verbet för att klamra fast skrivs ﺷَﺒِﺚَ och uttalas shabitha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﺒَﺚُ och uttalas yashbathu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klamra fast består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, beh som skrivs och uttalas b och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klamra fast

Alla bokstäver i klamra fast

ﺷَﺒِﺚَ
ﺷـ
ـﺒـ
ـﺚ
 
ﺷـ
ـﺒـ
ـﺚ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
shin
sh
beh
b
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för klamra fast består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺚ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﺒِﺚَ och uttalas shabitha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av klamra fast

dåtid
nutid
han
shabitha
ﺷَﺒِﺚَ
han - dåtid
yashbathu
ﻳَﺸﺒَﺚُ
han - nutid
hon
shabithat
ﺷَﺒِﺜَﺖ
hon - dåtid
tashbathu
ﺗَﺸﺒَﺚُ
hon - nutid
jag
shabithtu
ﺷَﺒِﺜﺖُ
jag - dåtid
'ashbathu
ﺃَﺷﺒَﺚُ
jag - nutid