Arabiska för berätta

Hakaa
ﺣَﻜَﻰ
berätta – dåtid han
yaHkii
ﻳَﺤﻜِﻲ
berätta – nutid han

Det arabiska verbet för att berätta skrivs ﺣَﻜَﻰ och uttalas Hakaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﻜِﻲ och uttalas yaHkii. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet berätta

Jag ska berätta en berättelse för dig.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet berätta består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, kaf som skrivs och uttalas k och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med berätta

Alla bokstäver i berätta

ﺣَﻜَﻰ
ﺣـ
ـﻜـ
ـﻰ
 
ﺣـ
ـﻜـ
ـﻰ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﻰ
 
Ha
H
kaf
k
a
 
 
Det arabiska ordet för berätta består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﺣَﻜَﻰ och uttalas Hakaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av berätta

dåtid
nutid
han
Hakaa
ﺣَﻜَﻰ
han - dåtid
yaHkii
ﻳَﺤﻜِﻲ
han - nutid
hon
Hakat
ﺣَﻜَﺖ
hon - dåtid
taHkii
ﺗَﺤﻜِﻲ
hon - nutid
jag
Hakaytu
ﺣَﻜَﻴﺖُ
jag - dåtid
'aHkii
ﺃَﺣﻜِﻲ
jag - nutid