Jag ska berätta en berättelse för dig.

Den arabiska frasen Jag ska berätta en berättelse för dig. uttalas sa'aHkii qiSSatan laka och skrivs ﺳَﺄَﺣﻜِﻲ ﻗِﺼَّﺔً ﻟَﻚَ

De arabiska orden i Jag ska berätta en berättelse för dig.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Jag ska berätta en berättelse för dig.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

kommer att

ﺱَ
Uttal: sa
Svensk versättning: kommer att
Ordklass: blandat
Sitter ihop med ordet som kommer efter

att berätta

ﺃَﺣﻜِﻲ
Uttal: 'aHkii
Svensk versättning (av ordets grundform): att berätta
Ordklass: verb
person: jag
tempus: nutid

Grundformen av att berätta

ﺣَﻜَﻰ
Hakaa
(dåtid han)

berättelse, historia, klippning

ﻗِﺼَّﺔً
Uttal: qiSSatan
Svensk versättning (av ordets grundform): berättelse, historia, klippning
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av berättelse, historia, klippning

ﻗِﺼَّﺔ
qiSSa
(singular, obestämd form, utan kasus)

för

ﻟَﻚَ
Uttal: laka
Svensk versättning: för
Ordklass: preposition
Suffix
ْﻚَ
ka
dig (m)
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.