Böjningsformer av verbet 'att lÃ¥tsas'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'ataZaaharu
أَتَظَاهَرُ
jag - nutid
taZaahartu
تَظَاهَرتُ
jag - dåtid
'ataZaahar
أَتَظَاهَر
jag - subjunktiv
'ataZaahar
أَتَظَاهَر
jag - jussiv
du (m)
tataZaaharu
تَتَظَاهَرُ
du (m) - nutid
taZaaharta
تَظَاهَرتَ
du (m) - dåtid
tataZaahar
تَتَظَاهَر
du (m) - subjunktiv
tataZaahar
تَتَظَاهَر
du (m) - jussiv
du (f)
tataZaahariina
تَتَظَاهَرِينَ
du (f) - nutid
taZaaharti
تَظَاهَرتِ
du (f) - dåtid
tataZaaharii
تَتَظَاهَرِي
du (f) - subjunktiv
tataZaaharii
تَتَظَاهَرِي
du (f) - jussiv
han
yataZaaharu
يَتَظَاهَرُ
han - nutid
taZaahara
تَظَاهَرَ
han - dåtid
yataZaahar
يَتَظَاهَر
han - subjunktiv
yataZaahar
يَتَظَاهَر
han - jussiv
hon
tataZaaharu
تَتَظَاهَرُ
hon - nutid
taZaaharat
تَظَاهَرَت
hon - dåtid
tataZaahar
تَتَظَاهَر
hon - subjunktiv
tataZaahar
تَتَظَاهَر
hon - jussiv
vi
nataZaaharu
نَتَظَاهَرُ
vi - nutid
taZaaharnaa
تَظَاهَرنَا
vi - dåtid
nataZaahar
نَتَظَاهَر
vi - subjunktiv
nataZaahar
نَتَظَاهَر
vi - jussiv
ni (m)
tataZaaharuuna
تَتَظَاهَرُونَ
ni (m) - nutid
taZaahartum
تَظَاهَرتُم
ni (m) - dåtid
tataZaaharuu
تَتَظَاهَرُوا
ni (m) - subjunktiv
tataZaaharuu
تَتَظَاهَرُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tataZaaharna
تَتَظَاهَرنَ
ni (f) - nutid
taZaahartunna
تَظَاهَرتُنَّ
ni (f) - dåtid
tataZaaharna
تَتَظَاهَرنَ
ni (f) - subjunktiv
tataZaaharna
تَتَظَاهَرنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yataZaaharuuna
يَتَظَاهَرُونَ
de (m) - nutid
taZaaharuu
تَظَاهَرُوا
de (m) - dåtid
yataZaaharuu
يَتَظَاهَرُوا
de (m) - subjunktiv
yataZaaharuu
يَتَظَاهَرُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yataZaaharna
يَتَظَاهَرنَ
de (f) - nutid
taZaaharna
تَظَاهَرنَ
de (f) - dåtid
yataZaaharna
يَتَظَاهَرنَ
de (f) - subjunktiv
yataZaaharna
يَتَظَاهَرنَ
de (f) - jussiv
ni två
tataZaaharaani
تَتَظَاهَرَانِ
ni två - nutid
taZaahartumaa
تَظَاهَرتُمَا
ni två - dåtid
tataZaaharaa
تَتَظَاهَرَا
ni två - subjunktiv
tataZaaharaa
تَتَظَاهَرَا
ni två - jussiv
de två (m)
yataZaaharaani
يَتَظَاهَرَانِ
de två (m) - nutid
taZaaharaa
تَظَاهَرَا
de två (m) - dåtid
yataZaaharaa
يَتَظَاهَرَا
de två (m) - subjunktiv
yataZaaharaa
يَتَظَاهَرَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tataZaaharaani
تَتَظَاهَرَانِ
de två (f) - nutid
taZaaharataa
تَظَاهَرَتَا
de två (f) - dåtid
tataZaaharaa
تَتَظَاهَرَا
de två (f) - subjunktiv
tataZaaharaa
تَتَظَاهَرَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.