Arabiska för låtsas

taZaahara
ﺗَﻈَﺎﻫَﺮَ
låtsas – dåtid han
yataZaaharu
ﻳَﺘَﻈَﺎﻫَﺮُ
låtsas – nutid han

Det arabiska verbet för att låtsas skrivs ﺗَﻈَﺎﻫَﺮَ och uttalas taZaahara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻈَﺎﻫَﺮُ och uttalas yataZaaharu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet låtsas består av de arabiska bokstäverna Za som skrivs och uttalas Z, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med låtsas

Alla bokstäver i låtsas

ﺗَﻈَﺎﻫَﺮَ
ﺗـ
ـﻈـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻈـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
ta
t
Za
Z
alef
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för låtsas består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻈَﺎﻫَﺮَ och uttalas taZaahara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för låtsas

tafaa3ala blir taZaahara

Vi har sett att det arabiska ordet för låtsas skrivs ﺗَﻈَﺎﻫَﺮَ och uttalas taZaahara. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är Z, h och r, blir ordet taZaahara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som låtsas

Böjningsformer av låtsas

dåtid
nutid
han
taZaahara
ﺗَﻈَﺎﻫَﺮَ
han - dåtid
yataZaaharu
ﻳَﺘَﻈَﺎﻫَﺮُ
han - nutid
hon
taZaaharat
ﺗَﻈَﺎﻫَﺮَﺕ
hon - dåtid
tataZaaharu
ﺗَﺘَﻈَﺎﻫَﺮُ
hon - nutid
jag
taZaahartu
ﺗَﻈَﺎﻫَﺮﺕُ
jag - dåtid
'ataZaaharu
ﺃَﺗَﻈَﺎﻫَﺮُ
jag - nutid