Böjningsformer av verbet 'att betona'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'anbiru
أَنبِرُ
jag - nutid
nabartu
نَبَرتُ
jag - dåtid
'anbira
أَنبِرَ
jag - subjunktiv
'anbir
أَنبِر
jag - jussiv
du (m)
tanbiru
تَنبِرُ
du (m) - nutid
nabarta
نَبَرتَ
du (m) - dåtid
tanbira
تَنبِرَ
du (m) - subjunktiv
tanbir
تَنبِر
du (m) - jussiv
du (f)
tanbiriina
تَنبِرِينَ
du (f) - nutid
nabarti
نَبَرتِ
du (f) - dåtid
tanbirii
تَنبِرِي
du (f) - subjunktiv
tanbirii
تَنبِرِي
du (f) - jussiv
han
yanbiru
يَنبِرُ
han - nutid
nabara
نَبَرَ
han - dåtid
yanbira
يَنبِرَ
han - subjunktiv
yanbir
يَنبِر
han - jussiv
hon
tanbiru
تَنبِرُ
hon - nutid
nabarat
نَبَرَت
hon - dåtid
tanbira
تَنبِرَ
hon - subjunktiv
tanbir
تَنبِر
hon - jussiv
vi
nanbiru
نَنبِرُ
vi - nutid
nabarnaa
نَبَرنَا
vi - dåtid
nanbira
نَنبِرَ
vi - subjunktiv
nanbir
نَنبِر
vi - jussiv
ni (m)
tanbiruuna
تَنبِرُونَ
ni (m) - nutid
nabartum
نَبَرتُم
ni (m) - dåtid
tanbiruu
تَنبِرُوا
ni (m) - subjunktiv
tanbiruu
تَنبِرُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tanbirna
تَنبِرنَ
ni (f) - nutid
nabartunna
نَبَرتُنَّ
ni (f) - dåtid
tanbirna
تَنبِرنَ
ni (f) - subjunktiv
tanbirna
تَنبِرنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yanbiruuna
يَنبِرُونَ
de (m) - nutid
nabaruu
نَبَرُوا
de (m) - dåtid
yanbiruu
يَنبِرُوا
de (m) - subjunktiv
yanbiruu
يَنبِرُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yanbirna
يَنبِرنَ
de (f) - nutid
nabarna
نَبَرنَ
de (f) - dåtid
yanbirna
يَنبِرنَ
de (f) - subjunktiv
yanbirna
يَنبِرنَ
de (f) - jussiv
ni två
tanbiraani
تَنبِرَانِ
ni två - nutid
nabartumaa
نَبَرتُمَا
ni två - dåtid
tanbiraa
تَنبِرَا
ni två - subjunktiv
tanbiraa
تَنبِرَا
ni två - jussiv
de två (m)
yanbiraani
يَنبِرَانِ
de två (m) - nutid
nabaraa
نَبَرَا
de två (m) - dåtid
yanbiraa
يَنبِرَا
de två (m) - subjunktiv
yanbiraa
يَنبِرَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tanbiraani
تَنبِرَانِ
de två (f) - nutid
nabarataa
نَبَرَتَا
de två (f) - dåtid
tanbiraa
تَنبِرَا
de två (f) - subjunktiv
tanbiraa
تَنبِرَا
de två (f) - jussiv

Imperativ

du (m)
'inbir
إِنبِر
du (m) - imperativ
du (f)
'inbirii
إِنبِرِي
du (f) - imperativ
du (dual)
'inbiraa
إِنبِرَا
du (dual) - imperativ
ni (m)
'inbiruu
إِنبِرُوا
ni (m) - imperativ
ni (f)
'inbirna
إِنبِرنَ
ni (f) - imperativ

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.