Böjningsformer av verbet 'att överlappa'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'atadaakhalu
أَتَدَاخَلُ
jag - nutid
tadaakhaltu
تَدَاخَلتُ
jag - dåtid
'atadaakhal
أَتَدَاخَل
jag - subjunktiv
'atadaakhal
أَتَدَاخَل
jag - jussiv
du (m)
tatadaakhalu
تَتَدَاخَلُ
du (m) - nutid
tadaakhalta
تَدَاخَلتَ
du (m) - dåtid
tatadaakhal
تَتَدَاخَل
du (m) - subjunktiv
tatadaakhal
تَتَدَاخَل
du (m) - jussiv
du (f)
tatadaakhaliina
تَتَدَاخَلِينَ
du (f) - nutid
tadaakhalti
تَدَاخَلتِ
du (f) - dåtid
tatadaakhalii
تَتَدَاخَلِي
du (f) - subjunktiv
tatadaakhalii
تَتَدَاخَلِي
du (f) - jussiv
han
yatadaakhalu
يَتَدَاخَلُ
han - nutid
tadaakhala
تَدَاخَلَ
han - dåtid
yatadaakhal
يَتَدَاخَل
han - subjunktiv
yatadaakhal
يَتَدَاخَل
han - jussiv
hon
tatadaakhalu
تَتَدَاخَلُ
hon - nutid
tadaakhalat
تَدَاخَلَت
hon - dåtid
tatadaakhal
تَتَدَاخَل
hon - subjunktiv
tatadaakhal
تَتَدَاخَل
hon - jussiv
vi
natadaakhalu
نَتَدَاخَلُ
vi - nutid
tadaakhalnaa
تَدَاخَلنَا
vi - dåtid
natadaakhal
نَتَدَاخَل
vi - subjunktiv
natadaakhal
نَتَدَاخَل
vi - jussiv
ni (m)
tatadaakhaluuna
تَتَدَاخَلُونَ
ni (m) - nutid
tadaakhaltum
تَدَاخَلتُم
ni (m) - dåtid
tatadaakhaluu
تَتَدَاخَلُوا
ni (m) - subjunktiv
tatadaakhaluu
تَتَدَاخَلُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tatadaakhalna
تَتَدَاخَلنَ
ni (f) - nutid
tadaakhaltunna
تَدَاخَلتُنَّ
ni (f) - dåtid
tatadaakhalna
تَتَدَاخَلنَ
ni (f) - subjunktiv
tatadaakhalna
تَتَدَاخَلنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yatadaakhaluuna
يَتَدَاخَلُونَ
de (m) - nutid
tadaakhaluu
تَدَاخَلُوا
de (m) - dåtid
yatadaakhaluu
يَتَدَاخَلُوا
de (m) - subjunktiv
yatadaakhaluu
يَتَدَاخَلُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yatadaakhalna
يَتَدَاخَلنَ
de (f) - nutid
tadaakhalna
تَدَاخَلنَ
de (f) - dåtid
yatadaakhalna
يَتَدَاخَلنَ
de (f) - subjunktiv
yatadaakhalna
يَتَدَاخَلنَ
de (f) - jussiv
ni två
tatadaakhalaani
تَتَدَاخَلَانِ
ni två - nutid
tadaakhaltumaa
تَدَاخَلتُمَا
ni två - dåtid
tatadaakhalaa
تَتَدَاخَلَا
ni två - subjunktiv
tatadaakhalaa
تَتَدَاخَلَا
ni två - jussiv
de två (m)
yatadaakhalaani
يَتَدَاخَلَانِ
de två (m) - nutid
tadaakhalaa
تَدَاخَلَا
de två (m) - dåtid
yatadaakhalaa
يَتَدَاخَلَا
de två (m) - subjunktiv
yatadaakhalaa
يَتَدَاخَلَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tatadaakhalaani
تَتَدَاخَلَانِ
de två (f) - nutid
tadaakhalataa
تَدَاخَلَتَا
de två (f) - dåtid
tatadaakhalaa
تَتَدَاخَلَا
de två (f) - subjunktiv
tatadaakhalaa
تَتَدَاخَلَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.