Böjningsformer av verbet 'att rösta, välja'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'antakhibu
أَنتَخِبُ
jag - nutid
'intakhabtu
إِنتَخَبتُ
jag - dåtid
'antakhib
أَنتَخِب
jag - subjunktiv
'antakhib
أَنتَخِب
jag - jussiv
du (m)
tantakhibu
تَنتَخِبُ
du (m) - nutid
'intakhabta
إِنتَخَبتَ
du (m) - dåtid
tantakhib
تَنتَخِب
du (m) - subjunktiv
tantakhib
تَنتَخِب
du (m) - jussiv
du (f)
tantakhibiina
تَنتَخِبِينَ
du (f) - nutid
'intakhabti
إِنتَخَبتِ
du (f) - dåtid
tantakhibii
تَنتَخِبِي
du (f) - subjunktiv
tantakhibii
تَنتَخِبِي
du (f) - jussiv
han
yantakhibu
يَنتَخِبُ
han - nutid
'intakhaba
إِنتَخَبَ
han - dåtid
yantakhib
يَنتَخِب
han - subjunktiv
yantakhib
يَنتَخِب
han - jussiv
hon
tantakhibu
تَنتَخِبُ
hon - nutid
'intakhabat
إِنتَخَبَت
hon - dåtid
tantakhib
تَنتَخِب
hon - subjunktiv
tantakhib
تَنتَخِب
hon - jussiv
vi
nantakhibu
نَنتَخِبُ
vi - nutid
'intakhabnaa
إِنتَخَبنَا
vi - dåtid
nantakhib
نَنتَخِب
vi - subjunktiv
nantakhib
نَنتَخِب
vi - jussiv
ni (m)
tantakhibuuna
تَنتَخِبُونَ
ni (m) - nutid
'intakhabtum
إِنتَخَبتُم
ni (m) - dåtid
tantakhibuu
تَنتَخِبُوا
ni (m) - subjunktiv
tantakhibuu
تَنتَخِبُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tantakhibna
تَنتَخِبنَ
ni (f) - nutid
'intakhabtunna
إِنتَخَبتُنَّ
ni (f) - dåtid
tantakhibna
تَنتَخِبنَ
ni (f) - subjunktiv
tantakhibna
تَنتَخِبنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yantakhibuuna
يَنتَخِبُونَ
de (m) - nutid
'intakhabuu
إِنتَخَبُوا
de (m) - dåtid
yantakhibuu
يَنتَخِبُوا
de (m) - subjunktiv
yantakhibuu
يَنتَخِبُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yantakhibna
يَنتَخِبنَ
de (f) - nutid
'intakhabna
إِنتَخَبنَ
de (f) - dåtid
yantakhibna
يَنتَخِبنَ
de (f) - subjunktiv
yantakhibna
يَنتَخِبنَ
de (f) - jussiv
ni två
tantakhibaani
تَنتَخِبَانِ
ni två - nutid
'intakhabtumaa
إِنتَخَبتُمَا
ni två - dåtid
tantakhibaa
تَنتَخِبَا
ni två - subjunktiv
tantakhibaa
تَنتَخِبَا
ni två - jussiv
de två (m)
yantakhibaani
يَنتَخِبَانِ
de två (m) - nutid
'intakhabaa
إِنتَخَبَا
de två (m) - dåtid
yantakhibaa
يَنتَخِبَا
de två (m) - subjunktiv
yantakhibaa
يَنتَخِبَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tantakhibaani
تَنتَخِبَانِ
de två (f) - nutid
'intakhabataa
إِنتَخَبَتَا
de två (f) - dåtid
tantakhibaa
تَنتَخِبَا
de två (f) - subjunktiv
tantakhibaa
تَنتَخِبَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.