Arabiska för rösta, välja

intakhaba
ﺍِﻧﺘَﺨَﺐَ
rösta, välja – dåtid han
yantakhibu
ﻳَﻨﺘَﺨِﺐُ
rösta, välja – nutid han

Det arabiska verbet för att rösta, välja skrivs ﺍِﻧﺘَﺨَﺐَ och uttalas intakhaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺘَﺨِﺐُ och uttalas yantakhibu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rösta, välja består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, kha som skrivs och uttalas kh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rösta, välja

Alla bokstäver i rösta, välja

ﺍِﻧﺘَﺨَﺐَ
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﺐ
 
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﺐ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alef
nun
n
ta
t
kha
kh
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för rösta, välja består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺘَﺨَﺐَ och uttalas intakhaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av rösta, välja

dåtid
nutid
han
intakhaba
ﺍِﻧﺘَﺨَﺐَ
han - dåtid
yantakhibu
ﻳَﻨﺘَﺨِﺐُ
han - nutid
hon
intakhabat
ﺍِﻧﺘَﺨَﺒَﺖ
hon - dåtid
tantakhibu
ﺗَﻨﺘَﺨِﺐُ
hon - nutid
jag
intakhabtu
ﺍِﻧﺘَﺨَﺒﺖُ
jag - dåtid
'antakhibu
ﺃَﻧﺘَﺨِﺐُ
jag - nutid