Arabiska för ljuga

kadhaba
ﻛَﺬَﺏَ
ljuga – dåtid han
yakdhibu
ﻳَﻜﺬِﺏُ
ljuga – nutid han

Det arabiska verbet för att ljuga skrivs ﻛَﺬَﺏَ och uttalas kadhaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻜﺬِﺏُ och uttalas yakdhibu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ljuga består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, dhal som skrivs och uttalas dh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ljuga

Alla bokstäver i ljuga

ﻛَﺬَﺏَ
ﻛـ
ـﺬ
 
ﻛـ
ـﺬ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺬ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
kaf
k
dhal
dh
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för ljuga består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻛَﺬَﺏَ och uttalas kadhaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av ljuga

dåtid
nutid
han
kadhaba
ﻛَﺬَﺏَ
han - dåtid
yakdhibu
ﻳَﻜﺬِﺏُ
han - nutid
hon
kadhabat
ﻛَﺬَﺑَﺖ
hon - dåtid
takdhibu
ﺗَﻜﺬِﺏُ
hon - nutid
jag
kadhabtu
ﻛَﺬَﺑﺖُ
jag - dåtid
'akdhibu
ﺃَﻛﺬِﺏُ
jag - nutid