Böjningsformer av verbet 'att bli intrasslad'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'atalabbadu
أَتَلَبَّدُ
jag - nutid
talabbadtu
تَلَبَّدتُ
jag - dåtid
'atalabbad
أَتَلَبَّد
jag - subjunktiv
'atalabbad
أَتَلَبَّد
jag - jussiv
du (m)
tatalabbadu
تَتَلَبَّدُ
du (m) - nutid
talabbadta
تَلَبَّدتَ
du (m) - dåtid
tatalabbad
تَتَلَبَّد
du (m) - subjunktiv
tatalabbad
تَتَلَبَّد
du (m) - jussiv
du (f)
tatalabbadiina
تَتَلَبَّدِينَ
du (f) - nutid
talabbadti
تَلَبَّدتِ
du (f) - dåtid
tatalabbadii
تَتَلَبَّدِي
du (f) - subjunktiv
tatalabbadii
تَتَلَبَّدِي
du (f) - jussiv
han
yatalabbadu
يَتَلَبَّدُ
han - nutid
talabbada
تَلَبَّدَ
han - dåtid
yatalabbad
يَتَلَبَّد
han - subjunktiv
yatalabbad
يَتَلَبَّد
han - jussiv
hon
tatalabbadu
تَتَلَبَّدُ
hon - nutid
talabbadat
تَلَبَّدَت
hon - dåtid
tatalabbad
تَتَلَبَّد
hon - subjunktiv
tatalabbad
تَتَلَبَّد
hon - jussiv
vi
natalabbadu
نَتَلَبَّدُ
vi - nutid
talabbadnaa
تَلَبَّدنَا
vi - dåtid
natalabbad
نَتَلَبَّد
vi - subjunktiv
natalabbad
نَتَلَبَّد
vi - jussiv
ni (m)
tatalabbaduuna
تَتَلَبَّدُونَ
ni (m) - nutid
talabbadtum
تَلَبَّدتُم
ni (m) - dåtid
tatalabbaduu
تَتَلَبَّدُوا
ni (m) - subjunktiv
tatalabbaduu
تَتَلَبَّدُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tatalabbadna
تَتَلَبَّدنَ
ni (f) - nutid
talabbadtunna
تَلَبَّدتُنَّ
ni (f) - dåtid
tatalabbadna
تَتَلَبَّدنَ
ni (f) - subjunktiv
tatalabbadna
تَتَلَبَّدنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yatalabbaduuna
يَتَلَبَّدُونَ
de (m) - nutid
talabbaduu
تَلَبَّدُوا
de (m) - dåtid
yatalabbaduu
يَتَلَبَّدُوا
de (m) - subjunktiv
yatalabbaduu
يَتَلَبَّدُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yatalabbadna
يَتَلَبَّدنَ
de (f) - nutid
talabbadna
تَلَبَّدنَ
de (f) - dåtid
yatalabbadna
يَتَلَبَّدنَ
de (f) - subjunktiv
yatalabbadna
يَتَلَبَّدنَ
de (f) - jussiv
ni två
tatalabbadaani
تَتَلَبَّدَانِ
ni två - nutid
talabbadtumaa
تَلَبَّدتُمَا
ni två - dåtid
tatalabbadaa
تَتَلَبَّدَا
ni två - subjunktiv
tatalabbadaa
تَتَلَبَّدَا
ni två - jussiv
de två (m)
yatalabbadaani
يَتَلَبَّدَانِ
de två (m) - nutid
talabbadaa
تَلَبَّدَا
de två (m) - dåtid
yatalabbadaa
يَتَلَبَّدَا
de två (m) - subjunktiv
yatalabbadaa
يَتَلَبَّدَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tatalabbadaani
تَتَلَبَّدَانِ
de två (f) - nutid
talabbadataa
تَلَبَّدَتَا
de två (f) - dåtid
tatalabbadaa
تَتَلَبَّدَا
de två (f) - subjunktiv
tatalabbadaa
تَتَلَبَّدَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.