Arabiska för bli intrasslad

talabbada
ﺗَﻠَﺒَّﺪَ
bli intrasslad – dåtid han
yatalabbadu
ﻳَﺘَﻠَﺒَّﺪُ
bli intrasslad – nutid han

Det arabiska verbet för att bli intrasslad skrivs ﺗَﻠَﺒَّﺪَ och uttalas talabbada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻠَﺒَّﺪُ och uttalas yatalabbadu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli intrasslad består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, beh som skrivs och uttalas b och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli intrasslad

Alla bokstäver i bli intrasslad

ﺗَﻠَﺒَّﺪَ
ﺗـ
ـﻠـ
ـﺒـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﻠـ
ـﺒـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺪ
 
ta
t
lam
l
beh
b
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för bli intrasslad består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻠَﺒَّﺪَ och uttalas talabbada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bli intrasslad

tafa33ala blir talabbada

Vi har sett att det arabiska ordet för bli intrasslad skrivs ﺗَﻠَﺒَّﺪَ och uttalas talabbada. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är l, b och d, blir ordet talabbada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bli intrasslad

Böjningsformer av bli intrasslad

dåtid
nutid
han
talabbada
ﺗَﻠَﺒَّﺪَ
han - dåtid
yatalabbadu
ﻳَﺘَﻠَﺒَّﺪُ
han - nutid
hon
talabbadat
ﺗَﻠَﺒَّﺪَﺕ
hon - dåtid
tatalabbadu
ﺗَﺘَﻠَﺒَّﺪُ
hon - nutid
jag
talabbadtu
ﺗَﻠَﺒَّﺪﺕُ
jag - dåtid
'atalabbadu
ﺃَﺗَﻠَﺒَّﺪُ
jag - nutid