Arabiska för tvål

Saabuuna
ﺻَﺎﺑُﻮﻧَﺔ
tvål – femininum singular

Det arabiska ordet för tvål uttalas Saabuuna och skrivs ﺻَﺎﺑُﻮﻧَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tvål består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, beh som skrivs och uttalas b och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tvål

Alla bokstäver i tvål

ﺻَﺎﺑُﻮﻧَﺔ
ﺻـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻮ
ﻧـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻮ
ﻧـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺔ
 
Sad
S
alef
beh
b
waw
w
nun
n
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för tvål består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻَﺎﺑُﻮﻧَﺔ och uttalas Saabuuna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver