Arabiska för kjol

tannuura
ﺗَﻨُّﻮﺭَﺓ
kjol – femininum singular

Det arabiska ordet för kjol uttalas tannuura och skrivs ﺗَﻨُّﻮﺭَﺓ.

Om ljudfilerna
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv.

Alla bokstäver i kjol

ﺗَﻨُّﻮﺭَﺓ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﻮ
ـﺮ
ـﺔ
 
ta
t
nun
n
waw
w
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kjol består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺗَﻨُّﻮﺭَﺓ och uttalas tannuura.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver