Arabiska för zucchini

kuusa
ﻛُﻮﺳَﺔ
zucchini – femininum singular

Det arabiska ordet för zucchini uttalas kuusa och skrivs ﻛُﻮﺳَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i zucchini

ﻛُﻮﺳَﺔ
ﻛـ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺔ
 
ﻛـ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺔ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺔ
 
kaf
k
waw
w
sin
s
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för zucchini består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻛُﻮﺳَﺔ och uttalas kuusa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver