Böjningsformer av verbet 'att avvika, variera'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'akhtalifu
أَختَلِفُ
jag - nutid
'ikhtalaftu
إِختَلَفتُ
jag - dåtid
'akhtalif
أَختَلِف
jag - subjunktiv
'akhtalif
أَختَلِف
jag - jussiv
du (m)
takhtalifu
تَختَلِفُ
du (m) - nutid
'ikhtalafta
إِختَلَفتَ
du (m) - dåtid
takhtalif
تَختَلِف
du (m) - subjunktiv
takhtalif
تَختَلِف
du (m) - jussiv
du (f)
takhtalifiina
تَختَلِفِينَ
du (f) - nutid
'ikhtalafti
إِختَلَفتِ
du (f) - dåtid
takhtalifii
تَختَلِفِي
du (f) - subjunktiv
takhtalifii
تَختَلِفِي
du (f) - jussiv
han
yakhtalifu
يَختَلِفُ
han - nutid
'ikhtalafa
إِختَلَفَ
han - dåtid
yakhtalif
يَختَلِف
han - subjunktiv
yakhtalif
يَختَلِف
han - jussiv
hon
takhtalifu
تَختَلِفُ
hon - nutid
'ikhtalafat
إِختَلَفَت
hon - dåtid
takhtalif
تَختَلِف
hon - subjunktiv
takhtalif
تَختَلِف
hon - jussiv
vi
nakhtalifu
نَختَلِفُ
vi - nutid
'ikhtalafnaa
إِختَلَفنَا
vi - dåtid
nakhtalif
نَختَلِف
vi - subjunktiv
nakhtalif
نَختَلِف
vi - jussiv
ni (m)
takhtalifuuna
تَختَلِفُونَ
ni (m) - nutid
'ikhtalaftum
إِختَلَفتُم
ni (m) - dåtid
takhtalifuu
تَختَلِفُوا
ni (m) - subjunktiv
takhtalifuu
تَختَلِفُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
takhtalifna
تَختَلِفنَ
ni (f) - nutid
'ikhtalaftunna
إِختَلَفتُنَّ
ni (f) - dåtid
takhtalifna
تَختَلِفنَ
ni (f) - subjunktiv
takhtalifna
تَختَلِفنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yakhtalifuuna
يَختَلِفُونَ
de (m) - nutid
'ikhtalafuu
إِختَلَفُوا
de (m) - dåtid
yakhtalifuu
يَختَلِفُوا
de (m) - subjunktiv
yakhtalifuu
يَختَلِفُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yakhtalifna
يَختَلِفنَ
de (f) - nutid
'ikhtalafna
إِختَلَفنَ
de (f) - dåtid
yakhtalifna
يَختَلِفنَ
de (f) - subjunktiv
yakhtalifna
يَختَلِفنَ
de (f) - jussiv
ni två
takhtalifaani
تَختَلِفَانِ
ni två - nutid
'ikhtalaftumaa
إِختَلَفتُمَا
ni två - dåtid
takhtalifaa
تَختَلِفَا
ni två - subjunktiv
takhtalifaa
تَختَلِفَا
ni två - jussiv
de två (m)
yakhtalifaani
يَختَلِفَانِ
de två (m) - nutid
'ikhtalafaa
إِختَلَفَا
de två (m) - dåtid
yakhtalifaa
يَختَلِفَا
de två (m) - subjunktiv
yakhtalifaa
يَختَلِفَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
takhtalifaani
تَختَلِفَانِ
de två (f) - nutid
'ikhtalafataa
إِختَلَفَتَا
de två (f) - dåtid
takhtalifaa
تَختَلِفَا
de två (f) - subjunktiv
takhtalifaa
تَختَلِفَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.