Böjningsformer av verbet 'att donera'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'atabarra3u
أَتَبَرَّعُ
jag - nutid
tabarra3tu
تَبَرَّعتُ
jag - dåtid
'atabarra3
أَتَبَرَّع
jag - subjunktiv
'atabarra3
أَتَبَرَّع
jag - jussiv
du (m)
tatabarra3u
تَتَبَرَّعُ
du (m) - nutid
tabarra3ta
تَبَرَّعتَ
du (m) - dåtid
tatabarra3
تَتَبَرَّع
du (m) - subjunktiv
tatabarra3
تَتَبَرَّع
du (m) - jussiv
du (f)
tatabarra3iina
تَتَبَرَّعِينَ
du (f) - nutid
tabarra3ti
تَبَرَّعتِ
du (f) - dåtid
tatabarra3ii
تَتَبَرَّعِي
du (f) - subjunktiv
tatabarra3ii
تَتَبَرَّعِي
du (f) - jussiv
han
yatabarra3u
يَتَبَرَّعُ
han - nutid
tabarra3a
تَبَرَّعَ
han - dåtid
yatabarra3
يَتَبَرَّع
han - subjunktiv
yatabarra3
يَتَبَرَّع
han - jussiv
hon
tatabarra3u
تَتَبَرَّعُ
hon - nutid
tabarra3at
تَبَرَّعَت
hon - dåtid
tatabarra3
تَتَبَرَّع
hon - subjunktiv
tatabarra3
تَتَبَرَّع
hon - jussiv
vi
natabarra3u
نَتَبَرَّعُ
vi - nutid
tabarra3naa
تَبَرَّعنَا
vi - dåtid
natabarra3
نَتَبَرَّع
vi - subjunktiv
natabarra3
نَتَبَرَّع
vi - jussiv
ni (m)
tatabarra3uuna
تَتَبَرَّعُونَ
ni (m) - nutid
tabarra3tum
تَبَرَّعتُم
ni (m) - dåtid
tatabarra3uu
تَتَبَرَّعُوا
ni (m) - subjunktiv
tatabarra3uu
تَتَبَرَّعُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tatabarra3na
تَتَبَرَّعنَ
ni (f) - nutid
tabarra3tunna
تَبَرَّعتُنَّ
ni (f) - dåtid
tatabarra3na
تَتَبَرَّعنَ
ni (f) - subjunktiv
tatabarra3na
تَتَبَرَّعنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yatabarra3uuna
يَتَبَرَّعُونَ
de (m) - nutid
tabarra3uu
تَبَرَّعُوا
de (m) - dåtid
yatabarra3uu
يَتَبَرَّعُوا
de (m) - subjunktiv
yatabarra3uu
يَتَبَرَّعُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yatabarra3na
يَتَبَرَّعنَ
de (f) - nutid
tabarra3na
تَبَرَّعنَ
de (f) - dåtid
yatabarra3na
يَتَبَرَّعنَ
de (f) - subjunktiv
yatabarra3na
يَتَبَرَّعنَ
de (f) - jussiv
ni två
tatabarra3aani
تَتَبَرَّعَانِ
ni två - nutid
tabarra3tumaa
تَبَرَّعتُمَا
ni två - dåtid
tatabarra3aa
تَتَبَرَّعَا
ni två - subjunktiv
tatabarra3aa
تَتَبَرَّعَا
ni två - jussiv
de två (m)
yatabarra3aani
يَتَبَرَّعَانِ
de två (m) - nutid
tabarra3aa
تَبَرَّعَا
de två (m) - dåtid
yatabarra3aa
يَتَبَرَّعَا
de två (m) - subjunktiv
yatabarra3aa
يَتَبَرَّعَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tatabarra3aani
تَتَبَرَّعَانِ
de två (f) - nutid
tabarra3ataa
تَبَرَّعَتَا
de två (f) - dåtid
tatabarra3aa
تَتَبَرَّعَا
de två (f) - subjunktiv
tatabarra3aa
تَتَبَرَّعَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.