Arabiska för donera

tabarra3a
ﺗَﺒَﺮَّﻉَ
donera – dåtid han
yatabarra3u
ﻳَﺘَﺒَﺮَّﻉُ
donera – nutid han

Det arabiska verbet för att donera skrivs ﺗَﺒَﺮَّﻉَ och uttalas tabarra3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺒَﺮَّﻉُ och uttalas yatabarra3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet donera består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ra som skrivs och uttalas r och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med donera

Alla bokstäver i donera

ﺗَﺒَﺮَّﻉَ
ﺗـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ta
t
beh
b
ra
r
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för donera består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺒَﺮَّﻉَ och uttalas tabarra3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för donera

tafa33ala blir tabarra3a

Vi har sett att det arabiska ordet för donera skrivs ﺗَﺒَﺮَّﻉَ och uttalas tabarra3a. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är b, r och 3, blir ordet tabarra3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som donera

Böjningsformer av donera

dåtid
nutid
han
tabarra3a
ﺗَﺒَﺮَّﻉَ
han - dåtid
yatabarra3u
ﻳَﺘَﺒَﺮَّﻉُ
han - nutid
hon
tabarra3at
ﺗَﺒَﺮَّﻋَﺖ
hon - dåtid
tatabarra3u
ﺗَﺘَﺒَﺮَّﻉُ
hon - nutid
jag
tabarra3tu
ﺗَﺒَﺮَّﻋﺖُ
jag - dåtid
'atabarra3u
ﺃَﺗَﺒَﺮَّﻉُ
jag - nutid