Arabiska för göra uppror

tamarrada
ﺗَﻤَﺮَّﺩَ
göra uppror – dåtid han
yatamarradu
ﻳَﺘَﻤَﺮَّﺩُ
göra uppror – nutid han

Det arabiska verbet för att göra uppror skrivs ﺗَﻤَﺮَّﺩَ och uttalas tamarrada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻤَﺮَّﺩُ och uttalas yatamarradu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra uppror består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra uppror

Alla bokstäver i göra uppror

ﺗَﻤَﺮَّﺩَ
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ـﺪ
 
ta
t
mim
m
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för göra uppror består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻤَﺮَّﺩَ och uttalas tamarrada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för göra uppror

tafa33ala blir tamarrada

Vi har sett att det arabiska ordet för göra uppror skrivs ﺗَﻤَﺮَّﺩَ och uttalas tamarrada. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är m, r och d, blir ordet tamarrada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som göra uppror

Böjningsformer av göra uppror

dåtid
nutid
han
tamarrada
ﺗَﻤَﺮَّﺩَ
han - dåtid
yatamarradu
ﻳَﺘَﻤَﺮَّﺩُ
han - nutid
hon
tamarradat
ﺗَﻤَﺮَّﺩَﺕ
hon - dåtid
tatamarradu
ﺗَﺘَﻤَﺮَّﺩُ
hon - nutid
jag
tamarradtu
ﺗَﻤَﺮَّﺩﺕُ
jag - dåtid
'atamarradu
ﺃَﺗَﻤَﺮَّﺩُ
jag - nutid