Arabiska för uppror

tamarrud
ﺗَﻤَﺮُّﺩ
uppror – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uppror uttalas tamarrud och skrivs ﺗَﻤَﺮُّﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppror består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppror

Alla bokstäver i uppror

ﺗَﻤَﺮُّﺩ
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ـﺪ
 
ta
t
mim
m
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för uppror består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻤَﺮُّﺩ och uttalas tamarrud.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uppror

tafa33ul blir tamarrud

Vi har sett att det arabiska ordet för uppror skrivs ﺗَﻤَﺮُّﺩ och uttalas tamarrud. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är m, r och d, blir ordet tamarrud.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uppror