Arabiska för vara ledig

shaghara
ﺷَﻐَﺮَ
vara ledig – dåtid han
yashghiru
ﻳَﺸﻐِﺮُ
vara ledig – nutid han

Det arabiska verbet för att vara ledig skrivs ﺷَﻐَﺮَ och uttalas shaghara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﻐِﺮُ och uttalas yashghiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara ledig består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara ledig

Alla bokstäver i vara ledig

ﺷَﻐَﺮَ
ﺷـ
ـﻐـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﻐـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
 
shin
sh
ghayn
gh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vara ledig består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﻐَﺮَ och uttalas shaghara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara ledig

dåtid
nutid
han
shaghara
ﺷَﻐَﺮَ
han - dåtid
yashghiru
ﻳَﺸﻐِﺮُ
han - nutid
hon
shagharat
ﺷَﻐَﺮَﺕ
hon - dåtid
tashghiru
ﺗَﺸﻐِﺮُ
hon - nutid
jag
shaghartu
ﺷَﻐَﺮﺕُ
jag - dåtid
'ashghiru
ﺃَﺷﻐِﺮُ
jag - nutid