Arabiska för ledig

shaaghir
ﺷَﺎﻏِﺮ
ledig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ledig uttalas shaaghir och skrivs ﺷَﺎﻏِﺮ.

Förutom grundformen finns ledig i:

shaaghira
ﺷَﺎﻏِﺮَﺓ
ledig – femininum singular
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet ledig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ledig består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ghayn som skrivs och uttalas gh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ledig

Alla bokstäver i ledig

ﺷَﺎﻏِﺮ
ﺷـ
ـﺎ
ﻏـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺎ
ﻏـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
 
shin
sh
alef
ghayn
gh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ledig består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺎﻏِﺮ och uttalas shaaghir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver