Arabiska för selleri

karafs
ﻛَﺮَﻓﺲ
selleri – maskulinum singular

Det arabiska ordet för selleri uttalas karafs och skrivs ﻛَﺮَﻓﺲ.

Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Så används ordet selleri

Alla bokstäver i selleri

ﻛَﺮَﻓﺲ
ﻛـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﺲ
 
ﻛـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﺲ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
kaf
k
ra
r
fa
f
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för selleri består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s. Ordet skrivs därför ﻛَﺮَﻓﺲ och uttalas karafs.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver