Arabiska för lila

banafsajiyy
ﺑَﻨَﻔﺴَﺠِﻲّ
lila – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lila uttalas banafsajiyy och skrivs ﺑَﻨَﻔﺴَﺠِﻲّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lila i:

banafsajiyya
ﺑَﻨَﻔﺴَﺠِﻴَّﺔ
lila – femininum singular
banafsajiyyaat
ﺑَﻨَﻔﺴَﺠِﻴَّﺎﺕ
lila – femininum plural
banafsajiyyuuna
ﺑَﻨَﻔﺴَﺠِﻴُّﻮﻥَ
lila – maskulinum plural
Kategori: färger
Ordklass: adjektiv.

Alla bokstäver i lila

ﺑَﻨَﻔﺴَﺠِﻲّ
ﺑـ
ـﻨـ
ـﻔـ
ـﺴـ
ـﺠـ
ـﻲ
 
ﺑـ
ـﻨـ
ـﻔـ
ـﺴـ
ـﺠـ
ـﻲ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
beh
b
nun
n
fa
f
sin
s
jim
j
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för lila består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺑَﻨَﻔﺴَﺠِﻲّ och uttalas banafsajiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver