Arabiska för skräp

qumaama
ﻗُﻤَﺎﻣَﺔ
skräp – femininum singular

Det arabiska ordet för skräp uttalas qumaama och skrivs ﻗُﻤَﺎﻣَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skräp består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skräp

Alla bokstäver i skräp

ﻗُﻤَﺎﻣَﺔ
ﻗـ
ـﻤـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻤـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
qaf
q
mim
m
alef
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för skräp består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗُﻤَﺎﻣَﺔ och uttalas qumaama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver